Natural Resources Suriname

De oprichting van de bedrijven Natural Resources Suriname C.V. (Nederland) en Iniabo Impex N.V. (Suriname), ten behoeve van import en verkoop van o.a. Surinaams bronwater onder eigen label “INI water” om de lokale economie van Suriname te stimuleren. Een deel van de netto-opbrengst wordt gebruikt om sociaal maatschappelijke projecten in Suriname te implementeren.

Ideologie

Het primaire doel is het implementeren van sociaal maatschappelijke projecten en het stimuleren van lokale initiatieven en in het verlengde daarvan het creëren van een betere toekomst. Met de import en verkoop van INI zou Natural Resources Suriname ook de lokale economie willen stimuleren door de export van een Surinaams eindproduct.
Daarnaast wil Natural Resources de lokale gemeenschap van Powakka en omgeving ondersteunen met (sociaal maatschappelijke) projecten ten behoeve van een kwalitatief beter leven. Bijvoorbeeld sport- en recreatieprojecten voor jongeren, maar ook het subsidiëren van klein materiaal voor boeren en landbouw.
Het secundaire doel is het geven van voorlichting en het creëren van bewustwording voor het belang van het behoud van het tropisch regenwoud. Waar mogelijk ook het (subsidiëren van) nieuwe aanplant.